Over mij

“Respectvol, betrouwbaar en professioneel.”

Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Open Universiteit te Rotterdam en in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), het kwaliteitskeurmerk van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Ik werk vooral vanuit het model van de Cognitieve Gedragstherapie. Ik vind het belangrijk om te werken met wetenschappelijk verantwoorde methodes en houd de ontwikkelingen in mijn vakgebied nauwgezet bij. Indien gewenst pas ik EMDR toe. Mijn uitgangspunt is dat ieder mens respect verdient en moet kunnen rekenen op betrouwbaar handelen binnen een veilige omgeving, waarin privacy volledig gewaarborgd is.

Ik ben christen en geloof en ervaar dat deze spirituele dimensie kracht kan geven in het proces van verandering en herstel. Voor wie dit wil kan gebed onderdeel uitmaken van de behandeling.