Over mij

“Respectvol, betrouwbaar en professioneel.”

Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Open Universiteit te Rotterdam en in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), dit is het kwaliteitskeurmerk van het NIP.
Ik werk vooral vanuit het model van de Cognitieve Gedragstherapie. Ik vind het belangrijk om te werken met wetenschappelijk verantwoorde methodes en houd de ontwikkelingen in mijn vakgebied nauwgezet bij. Uitgangspunt voor al mijn handelen is dat ieder mens respect verdient en moet kunnen rekenen op betrouwbaar handelen binnen een omgeving waarin privacy volledig gewaarborgd is.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Ik ben christen en geloof en ervaar dat deze dimensie van het leven kracht kan geven in het proces van verandering en herstel voor wie daar affiniteit mee heeft. Voor wie dit wil kan gebed onderdeel uitmaken van de behandeling.